Sanasto

Alumnitoiminnalla halutaan luoda keskinäisiä yhteyksiä entisten oppilaiden välillä  ja säilyttää yhteys oman entisen oppilaitoksen ja sieltä valmistuneen välillä. (Linkki sivulle: Tietoa meistä.) 

Alumnilla (lat. alumnus ’kasvatti’ < alere ’ravita’) tarkoitetaan jossakin tietyssä oppilaitoksessa opiskellutta henkilöä. Sana alumni on alun perin monikkomuoto latinankielisestä sanasta alumnus, joka tarkoittaa suojattia, kasvattia tai oppilasta. Alumnitoiminnalla tarkoitetaan näille henkilöille järjestettävää toimintaa.  (Wikipedian määrittely)